Széchenyi2020

Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés
(NYDDU 8)

Üdvözöljük a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés (NYDDU 8) honlapján. Itt tájékozódhat a beruházásról, érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Egyházashetye Község Önkormányzata, Alsóújlak Község Önkormányzata, Boba Község Önkormányzata, Borgáta Község Önkormányzata, Gellénháza Község Önkormányzata, Káld Község Önkormányzata, Köcsk Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, és Vasvár Város Önkormányzata
A projekt címe: Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés (NYDDU 8)
A szerződött támogatási összege: 1 862 263 053 Ft
A projekt összköltsége: 2 112 487 156 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 88,155000%
A projekt kezdetének dátuma: 2016-03-23
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022-11-30
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00072

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen projekt az alábbi 3 szennyvízelvezetési agglomerációban 9 település szennyvíztisztításának és elvezetésének megoldását hivatott megoldani.

Az Egyházashetye központú szennyvízelvezetési agglomeráció Egyházashetye, Borgáta, Káld, Köcsk, Boba és Nemeskocs településekből áll. Az agglomeráció települései közül Boba és Nemeskocs kivételével minden település csatornázott, a települések szennyvizeit az Egyházashetye község területén létesült, a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett tisztítóba vezetik, tisztításra és ártalmatlanításra. Az eleveniszapos SBR rendszerű biológiai tisztító a mért adatok alapján mind hidraulikai mind biológia szabad kapacitással rendelkezik, ennek megfelelően a telep képes fogadni Boba és Nemeskocs felől érkező szennyvizeket, illetve a további rácsatlakozásokból eredő többlet szennyvízmennyiséget is kezelni tudja. A tisztított szennyvíz befogadója a Kodó-patak.

A projekt keretében az agglomerációban az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Egyházashetyén szennyvíztelepi átemelő építése
  • Egyházashetye települési I. számú szennyvízátemelő rekonstrukciója
  • Boba csatornázása a településen belül és a szennyvíz átvezetése az egyházashetyei telepre
  • Nemeskocs csatornázása a településen belül és a szennyvíz átvezetése az egyházashetyei telepre
  • Borgáta települési I. számú szennyvízátemelő rekonstrukciója

A Gellénháza központú szennyvízelvezetési agglomerációban a Gellénháza településen létesült szennyvíztisztító telepen kezelik a Gellénháza, Nagylengyel és Ormándlak települések szennyvizeit. A szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetését az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi. A tisztítótelepre jelenleg érkező átlagos biológia terhelés alapján, illetőleg a hidraulakai terhelési adatok alapján elmondható hogy a telep hidraulikailag kiterhelt, szervesanyag szempontjából pedig túterhelt.

A projekt keretében a szennyvíztisztító telep fejlesztése valósul meg Gellénházán.

A Vasvár központú szennyvízelvezetési agglomerációban Vasvár csatornázott, azonban Alsóújlak nem rendelkezik csatornahálózattal, a szennyvíztisztító Vasvár településen található és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemelteti. A vasvári csatornahálózat bővítése miatt 2013-ban sor került a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére amely során Cleartec fixbetétes szennyvíztisztítási technológia került kialakításra, ennek okán kimondott telepfejlesztésre nincs szükség. A telep rendelkezik szabad kapacitással, tehát képes lesz az újonnan megépítésre kerülő alsóújlaki csatornahálózat csatlakozásával megnövekedettl mennyiségű szennyvíz kezelésére. A tisztított szennyvíz befogadója a Csörnöc-patak.

A projekt keretében az agglomerációban az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • Alsóújlak település csatornázása a településen belül és a szennyvíz átvezetése a vasvári telepre, nyomóvezeték építésével
  • Vasvári V2. számú szennyvízátemelő gépészeti berendezéseinek átépítése
  • A vasvári szennyvíztelepen a kiszolgáló helyiségek fejlesztése, a folyamatos személyzet jelenléthez elengedhetetlen tartózkodó helység kialakításával.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A települések infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez. A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja a fentebb részletezett fejlesztésekkel, hogy a szennyvíztisztító telepek folyamatosan biztosítani tudják a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepekre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Galéria

Feltöltés alatt